Οργανώνουμε και Υλοποιούμε Εκπαιδεύσεις του προσωπικού σας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Τομείς εκπαίδευσης:

  • Τυποποίηση RFI / RFP / RFQ και Έρευνα αγοράς

  • Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

  • Συμβάσεις & Βιώσιμες Συμφωνίες

  • Six – Sigma & Lean

  • Πιστοποίηση ISO